αντιτείνω


αντιτείνω
-ίτεινα, αντιλέω, αντιμιλώ: Μου σύστησε να πάψω να αντιτείνω.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἀντιτείνω — stretch aor subj act 1st sg ἀντιτείνω stretch pres subj act 1st sg ἀντιτείνω stretch pres ind act 1st sg ἀντιτείνω stretch aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αντιτείνω — αντιτείνω, αντέτεινα βλ. πίν. 172 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αντιτείνω — (Α ἀντιτείνω) προβάλλω αντίρρηση, αντιλέγω αρχ. 1. τεντώνω, τραβώ προς τα πίσω 2. προσφέρω, προβάλλω και εγώ 3. αντενεργώ, εναντιώνομαι, αντιστέκομαι 4. (για τόπους) κείμαι απέναντι …   Dictionary of Greek

  • ἀντιτείνετον — ἀντιτείνω stretch aor subj act 3rd dual (epic) ἀντιτείνω stretch aor subj act 2nd dual (epic) ἀντιτείνω stretch pres imperat act 2nd dual ἀντιτείνω stretch pres ind act 3rd dual ἀντιτείνω stretch pres ind act 2nd dual ἀντιτείνω stretch imperf ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτείνῃ — ἀντιτείνω stretch aor subj mid 2nd sg ἀντιτείνω stretch aor subj act 3rd sg ἀντιτείνω stretch pres subj mp 2nd sg ἀντιτείνω stretch pres ind mp 2nd sg ἀντιτείνω stretch pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτείνετε — ἀντιτείνω stretch aor subj act 2nd pl (epic) ἀντιτείνω stretch pres imperat act 2nd pl ἀντιτείνω stretch pres ind act 2nd pl ἀντιτείνω stretch imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτείνει — ἀντιτείνω stretch aor subj act 3rd sg (epic) ἀντιτείνω stretch pres ind mp 2nd sg ἀντιτείνω stretch pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτείνομεν — ἀντιτείνω stretch aor subj act 1st pl (epic) ἀντιτείνω stretch pres ind act 1st pl ἀντιτείνω stretch imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτείνουσι — ἀντιτείνω stretch aor subj act 3rd pl (epic) ἀντιτείνω stretch pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀντιτείνω stretch pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτείνουσιν — ἀντιτείνω stretch aor subj act 3rd pl (epic) ἀντιτείνω stretch pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀντιτείνω stretch pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)